Článek ve sborníku konference

KOBIERSKÝ Petr. Hardwarová Akcelerace Identifikace Protokolů. In: Proceedings EEICT 2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 230-232. ISBN 978-80-214-3615-2.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Hardware Acceleration of Protocol Identification
Název (en):Hardware Acceleration of Protocol Identification
Strany:230-232
Sborník:Proceedings EEICT 2008
Konference:Student EEICT 2008
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2008
ISBN:978-80-214-3615-2
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
Klíčová slova
Identifikace protokolů, monitorování sítí, vyhledávání vzorů, NetFlow, FPGA
Anotace
S dynamickým rozvojem sítí dochází také k bouřlivému rozvoji síťových aplikací a služeb. Pro zajiątění jejich kvality je nutné v síťových tocích identifikovat aplikační protokoly a podle jejich typu jednotlivé toky omezovat nebo blokovat. Tato práce popisuje metody identifikace síťových protokolů, diskutuje jejich přesnost a analyzuje možnosti použití těchto metod na vysokorychlostních sítích. Na základě provedené studie byl vytvořen a analyzován model identifikace aplikačních protokolů. Výsledky analýzy byly použity k návrhu hardwarové architektury akcelerující výpočetně náročné části algoritmu identifikace aplikačních protokolů. Navržené řešení je schopno pracovat na 10 Gb/s sítích a exportovat informace o aplikačních protokolech ve formě NetFlow protokolu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Kobiersk{\'{y}}},
   title = {Hardware Acceleration of Protocol Identification},
   pages = {230--232},
   booktitle = {Proceedings EEICT 2008},
   year = {2008},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Brno University of Technology},
   ISBN = {978-80-214-3615-2},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8802}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.255.17
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]