Článek ve sborníku konference

SZŐKE Igor, BURGET Lukáš, ČERNOCKÝ Jan a FAPŠO Michal. Sub-word modeling of out of vocabulary words in spoken term detection. In: Proc. 2008 IEEE Workshop on Spoken Language Technology. Goa: IEEE Signal Processing Society, 2008, s. 4. ISBN 978-1-4244-3472-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Sub-word modeling of out of vocabulary words in spoken term detection
Název (cs):Pod slovní modelování slov mimo slovník v detekci mluvených výrazů
Strany:4
Sborník:Proc. 2008 IEEE Workshop on Spoken Language Technology
Konference:2008 IEEE Workshop on Spoken Language Technology
Místo vydání:Goa, IN
Rok:2008
ISBN:978-1-4244-3472-5
Vydavatel:IEEE Signal Processing Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2008/szoke_slt2008.pdf [PDF]
Klíčová slova
phone, multigram, spoken term detection, subword, keyword spotting, syllable, lattice

Anotace
Práce je o podslovním modelování slov mimo slovník v detekci mluvených výrazů
Abstrakt
This paper deals with comparison of sub-word based methods for
spoken term detection (STD) task and phone recognition. The subword units are needed for search for out-of-vocabulary words. We compared words, phones and multigrams. The maximal length and pruning of multigrams were investigated first. Then two constrained methods of multigram training were proposed. We evaluated on the NIST STD06 dev-set CTS data. The conclusion is that the proposed method improves the phone accuracy more than 9% relative and STD accuracy more than 7% relative.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Igor Sz{\H{o}}ke and Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget and Jan
	{\v{C}}ernock{\'{y}} and Michal Fap{\v{s}}o},
   title = {Sub-word modeling of out of vocabulary words in spoken term
	detection},
   pages = {4},
   booktitle = {Proc. 2008 IEEE Workshop on Spoken Language Technology},
   year = {2008},
   location = {Goa, IN},
   publisher = {IEEE Signal Processing Society},
   ISBN = {978-1-4244-3472-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8840}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.189.255
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]