Článek v časopise

PŘIKRYL Zdeněk, HRUŠKA Tomáš a MASAŘÍK Karel. Distributed Simulation and Profiling of Multiprocessor Systems on a Chip. WSEAS Transactions on Circuits. Athens: World Scientific and Engineering Academy, 2008, roč. 7, č. 8, s. 788-799. ISSN 1109-2734.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Distributed Simulation and Profiling of Multiprocessor Systems on a Chip
Název (cs):Distribuovaná Simulace a Profilování Multiprocesorových Systémů na Čipu
Strany:788-799
Kniha:WSEAS TRANSACTIONS on CIRCUITS and SYSTEMS
Místo vydání:GR
Rok:2008
Časopis:WSEAS Transactions on Circuits, roč. 7, č. 8, Athens, GR
ISSN:1109-2734
Vydavatel:World Scientific and Engineering Academy
URL:http://www.wseas.us/e-library/transactions/circuits/2008/27-677.pdf [PDF]
Klíčová slova
Aplikačně specifické procesory, multiprocesorový systém na čipu, simulace, simulátor, synchronizační protokol, komunikační protokol, profilování, ISAC.
Anotace
Vestavěné systémy - multiprocesorové systémy na čipu s aplikaěně specifickými procesory - se staly nedílnou součástí našich každodeních životů. Lze je nalézt téměř všude. Proto je nutné mít silné a flexibilní nástroje pro návrh a simulaci těchto systémů. Simulátory aplikačně specifických procesorů jsou vytvářeny na základě modelu procesoru v jazyce ISAC, který spadá do kategorie jazyků pro popis architektury. V tomto článku je popsán zakladní koncept simulace, komunikační protokol, který je využíván aplikačně specifickými procesory a tří stavový synchronizační protokol, který se využíván při distribuované simulaci. Dále je popsán základní koncept profilování a následného vyhodnocení získaných informací. Výsledky simulace spolu s profilovacími údaji napomáhají při hledaní chyb a při optimalizacich systému.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Zden{\v{e}}k P{\v{r}}ikryl and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Hru{\v{s}}ka and Karel Masa{\v{r}}{\'{i}}k},
  title = {Distributed Simulation and Profiling of Multiprocessor
	Systems on a Chip},
  pages = {788--799},
  booktitle = {WSEAS TRANSACTIONS on CIRCUITS and SYSTEMS},
  journal = {WSEAS Transactions on Circuits},
  volume = {7},
  number = {8},
  year = {2008},
  publisher = {World Scientific and Engineering Academy},
  ISSN = {1109-2734},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8877}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.158.219.248
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]