Disertace

MATĚJKA Pavel. Phonotactic and acoustic language recognition. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Phonotactic and acoustic language recognition
Název (cs):FONOTAKTICKÉ A AKUSTICKÉ ROZPOZNÁVÁNÍ JAZYKŮ
Strany:107
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2009
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2009/matejka_thesis.pdf [PDF]
Klíčová slova
language recognition
Anotace
Práce je o rozpoznávání jazyka.
Abstrakt
Práce pojednává o fonotaktickém a akustickém přístupu pro automatické rozpoznávání jazyka. První část práce pojednává o fonotaktickém přístupu založeném na výskytu fonémových sekvenci v řeči. Nejdříve je prezentován popis vývoje fonémového rozpoznávače jako techniky pro přepis řeči do sekvence smysluplných symbolů. Hlavní důraz je kladen na dobré natrénování fonémového rozpoznávače a kombinaci výsledků z několika fonémových rozpoznávačů trénovaných na různých jazycích (Paralelní fonémové rozpoznávání následované jazykovými modely (PPRLM)). Práce také pojednává o nové technice anti-modely v PPRLM a studuje použití fonémových grafů místo nejlepšího přepisu. Na závěr práce jsou porovnány dva přístupy modelování výstupu fonémového rozpoznávače -- standardní n-gramové jazykové modely a binární rozhodovací stromy. Hlavní přínos v akustickém přístupu je diskriminativní modelování cílových modelů jazyků a první experimenty s kombinací diskriminativního trénování a na příznacích, kde byl odstraněn vliv kanálu. Práce dále zkoumá různé druhy technik fúzi akustického a fonotaktického přístupu. Všechny experimenty jsou provedeny na standardních datech z NIST evaluaci konané v letech 2003, 2005 a 2007, takže jsou přímo porovnatelné s výsledky ostatních skupin zabývajících se automatickým rozpoznáváním jazyka. S fúzí uvedených technik jsme posunuli state-of-the-art výsledky a dosáhli vynikajících výsledků ve dvou NIST evaluacích.
BibTeX:
@PHDTHESIS{
   author = {Pavel Mat{\v{e}}jka},
   title = {Phonotactic and acoustic language recognition},
   pages = {107},
   year = {2009},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Brno University of Technology},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8916}
}

Vaše IPv4 adresa: 50.16.126.107
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]