Technická zpráva

BOZGA Marius, HABERMEHL Peter, IOSIF Radu, KONEČNÝ Filip a VOJNAR Tomáš. Automatic Verification of Integer Array Programs. TR-2009-2, Grenoble: VERIMAG, 2009.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Automatic Verification of Integer Array Programs
Název (cs):Automatická verifikace programů s poli
Strany:49
Místo vydání:TR-2009-2, Grenoble, FR
Rok:2009
Vydavatel:VERIMAG
URL:http://www-verimag.imag.fr/TR/TR-2009-2.pdf [PDF]
Klíčová slova
formální verifikace, pole, automaty, matematická logika
Anotace
Jedná se úplnou verzi článku publikovaného na CAV'09. Článek představuje verifikační metodu pro třídu programů, které manipulují s poli konečné, ale nikoliv předem omezené délky. Pro specifikaci vstupních a výstupních podmínek programu a jeho částí používáme logiku celočíselných polí (SIL). Účinky částí kódu bez cyklů jsou vypočítány syntakticky na úrovni logiky SIL. Takto odvozené vstupní podnínky cyklu jsou transformovány na čítačové automaty (CA). Cykly jsou automaticky, čistě na syntaktické úrovni, přeloženy do čítačových převodníků. Automaty reprezentující vstupní podmínky jsou složeny s převodníky a takto vzniklé automaty nadaproximovány 'flat'  čítačovým automatem s diferenčními omezeními a ten je dále převeden na odpovídající SIL formuli. Tímto obdržíme výstupní podmínku cyklu. Platnost uživatelem specifikované výstupní podmínky lze ověřit, neboť logika SIL je rozhodnutelná.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Marius Bozga and Peter Habermehl and Radu Iosif and Filip
	Kone{\v{c}}n{\'{y}} and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {Automatic Verification of Integer Array Programs},
   pages = {49},
   year = {2009},
   location = {TR-2009-2, Grenoble, FR},
   publisher = {VERIMAG},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9006}
}

Vaše IPv4 adresa: 23.20.165.182
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]