Článek ve sborníku konference

RŮŽIČKA Richard. Dependable Controller Design using Polymorphic Counters. In: Proc. of 12th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, s. 355-362. ISBN 978-0-7695-3782-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Dependable Controller Design using Polymorphic Counters
Název (cs):Dependable Controller Design using Polymorphic Counters
Strany:355-362
Sborník:Proc. of 12th Euromicro Conference on Digital System Design
Konference:12th EUROMICRO Conference on Digital System Design, DSD'2009
Místo vydání:Los Alamitos, US
Rok:2009
ISBN:978-0-7695-3782-5
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
polymorphic electronics, polymorphic circuits, circuit controller design, dependability
Anotace
V článku je popsáno využití polymorfní elektroniky pro návrh spolehlivých řadičů číslicových obvodů. Řadič číslicového obvodu je obecně vzato implementace konečného stavového automatu. Jedna z nejpopulárnějších implementací je založena na synchronním čítači. Takový čítač sestává z klopných obvodů a další logiky. V článku je popsáno použití polymorfních hradel pro konstrukci právě této logiky. Polymorfní hradla vykonávají dvě nebo více funkcí podle podmínek, za kterých pracují (úroveň napájecího napětí, hodnota zvláštního signálu atd.). To umožňuje velmi elegantní rekonfiguraci obvodu obsahujícího polymorfní hradla. Řadič vytvořený na základě popsaného přístupu může být tedy velmi snadno rekonfigurován a tím pádem může dobře reagovat na (i potenciálně neobvyklé) situace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Richard R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka},
   title = {Dependable Controller Design using Polymorphic Counters},
   pages = {355--362},
   booktitle = {Proc. of 12th Euromicro Conference on Digital System Design},
   year = {2009},
   location = {Los Alamitos, US},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-0-7695-3782-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9087}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.123.20
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]