Článek ve sborníku konference

PŘIKRYL Zdeněk, MASAŘÍK Karel, HRUŠKA Tomáš a HUSÁR Adam. Fast Cycle-Accurate Interpreted Simulation. In: Tenth International Workshop on Microprocessor Test and Verification: Common Challenges and Solutions. Austin: IEEE Computer Society Press, 2009, s. 9-14. ISBN 978-0-7695-4000-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Fast Cycle-Accurate Interpreted Simulation
Název (cs):Rychlá interpretovaná simulace na úrovni cyklů
Strany:9-14
Sborník:Tenth International Workshop on Microprocessor Test and Verification: Common Challenges and Solutions
Konference:Microprocessor Test and Verification
Místo vydání:Austin, US
Rok:2009
ISBN:978-0-7695-4000-9
Vydavatel:IEEE Computer Society Press
Klíčová slova
Hardware/software co-design; ASIP; Jazyk pro popis architektury; Interpretovaná simulace na úrovni cyklů; Formální modely.
Anotace

Oblast hardware/software co-designu se zabývá návrhem ASIPů (Aplikačně specifických procesorů), protože často tvoří jádro vestavěných systémů. Vestavěné systémy s ASIPy jsou navrhovány pro specializovanou činnost a proto musí splňovat několik kriterií, jako je spotřeba nebo velikost čipu. Úspěch návrhu je úzce svázán s existencí dobrých nástrojů pro jejich návrh, jako jsou nástroje pro jejich programování a simulaci. Obzvlášť důležitá je simulace, protože pomocí ní je možné ověřit vlastnosti návrhu. Z tohoto důvodu bývá ASIP popsán pomocí jazyka pro pro popis architektury. To umožňuje automatické generování nástrojů pro jejich programováni a simulaci. V tomto příspěvku se zaměřujeme na principy, které jsou použity v naší rychlé interpretované simulaci na úrovni cyklů. Kromě rychlosti simulace se také zaměříme na zajištění ekvivalence mezi simulátorem a hardwarovou realizaci ASIP.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zden{\v{e}}k P{\v{r}}ikryl and Karel Masa{\v{r}}{\'{i}}k and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Hru{\v{s}}ka and Adam Hus{\'{a}}r},
   title = {Fast Cycle-Accurate Interpreted Simulation},
   pages = {9--14},
   booktitle = {Tenth International Workshop on Microprocessor Test and
	Verification: Common Challenges and Solutions},
   year = {2009},
   location = {Austin, US},
   publisher = {IEEE Computer Society Press},
   ISBN = {978-0-7695-4000-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9181}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.82.9
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]