Článek ve sborníku konference

OTRUSINA Lubomír a SMRŽ Pavel. A New Approach to Pseudoword Generation. In: Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10). Valletta: European Language Resources Association, 2010, s. 1-5. ISBN 2-9517408-6-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A New Approach to Pseudoword Generation
Název (cs):Nový přístup ke generování pseudo-slov
Strany:1-5
Sborník:Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10)
Konference:Language Resources and Evaluation Journal 2010
Místo vydání:Valletta, MT
Rok:2010
ISBN:2-9517408-6-7
Vydavatel:European Language Resources Association
Klíčová slova
pseudo-words, word sense disambiguation, evaluation, SVM
Anotace
Korpusy tagované na významy slova jsou používány na vyhodnocování algoritmů pro zjednoznačňování slovních významů. Ruční tvorba takových korpusů je velmi náročná. Kvůli tomu byl představen koncept pseudo-slov, která byla integrována do procesu vyhodnocování systému pro zjednoznačňování slovních významů. Tento článek prezentuje nový přístup ke generování pseudo-slov, založený na sémantické blízkosti kandidátních slov pro tvorbu pseudo-slov. Tato nová metoda je porovnána se standardními přístupy a je ukázáno, že dává lepší výsledky. K tvorbě pseudo-slov jsou využity dvě techniky využívající sémantickou blízkost. První využívá ručně vytvořených slovníků jako je WordNet a druhá pak automaticky spočítaná statistická data z velkých korpusů. Na závěr jsou diskutovány výhody a nevýhody našeho přístupu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Lubom{\'{i}}r Otrusina and Pavel Smr{\v{z}}},
   title = {A New Approach to Pseudoword Generation},
   pages = {1--5},
   booktitle = {Proceedings of the Seventh conference on International
	Language Resources and Evaluation (LREC'10)},
   year = {2010},
   location = {Valletta, MT},
   publisher = {European Language Resources Association},
   ISBN = {2-9517408-6-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9193}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.189.255
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]