Článek ve sborníku konference

HUSÁR Adam, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a PŘIKRYL Zdeněk. Instruction Pipeline Modeling using Petri Nets. In: Proceedings of the International Workshop on Petri Nets and Software Engineering - PNSE'10. Universität Hamburg: Technische Universitat Hamburg-Harburg, 2010, s. 163-164. ISBN 978-972-8692-55-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Instruction Pipeline Modeling using Petri Nets
Název (cs):Modelování instrukčních linek pomocí Petriho sítí
Strany:163-164
Sborník:Proceedings of the International Workshop on Petri Nets and Software Engineering - PNSE'10
Konference:International Workshop on Petri Nets and Software Engineering 2010
Řada knih:Proceedings of the International Workshop on Petri Nets and Software
Místo vydání:Universität Hamburg, DE
Rok:2010
ISBN:978-972-8692-55-1
Vydavatel:Technische Universitat Hamburg-Harburg
Klíčová slova
Petri Nets, ISAC, Lissom, pipeline modeling, instruction pipeline, microarchitecture
Anotace
Tento článek popisuje modelování instrukčních linek pomocí Petriho sítí s cílem nalézt vhodný formalizmus pro jejich popis.
Abstrakt
Tento článek popisuje modelování instrukčních linek pomocí Petriho sítí. Takový model je vhodný pro návrh a verifikaci instrukčních linek a pro získání informací pro plánovač instrukcí v backendu překladače. Článek popisuje průběžnou práci a především stanovuje požadavky na takový model.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Adam Hus{\'{a}}r and Tom{\'{a}}{\v{s}} Hru{\v{s}}ka and
	Karel Masa{\v{r}}{\'{i}}k and Zden{\v{e}}k P{\v{r}}ikryl},
  title = {Instruction Pipeline Modeling using Petri Nets},
  pages = {163--164},
  booktitle = {Proceedings of the International Workshop on Petri Nets and
	Software Engineering - PNSE'10},
  series = {Proceedings of the International Workshop on Petri Nets and
	Software},
  year = {2010},
  location = {Universit{\"{a}}t Hamburg, DE},
  publisher = {Technical Universityt Hamburg-Harburg},
  ISBN = {978-972-8692-55-1},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9271}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.255.17
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]