Článek ve sborníku konference

MIKOLOV Tomáš, PLCHOT Oldřich, GLEMBEK Ondřej, MATĚJKA Pavel, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. PCA-based Feature Extraction for Phonotactic Language Recognition. In: Proc. Odyssey 2010 - The Speaker and Language Recognition Workshop. Brno: International Speech Communication Association, 2010, s. 251-255. ISBN 978-80-214-4114-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:PCA-based Feature Extraction for Phonotactic Language Recognition
Název (cs):Extrakce parametrů pro fonotaktické rozpoznávání jazyka založená na PCA
Strany:251-255
Sborník:Proc. Odyssey 2010 - The Speaker and Language Recognition Workshop
Konference:The Speaker and Language Recognition Workshop
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-214-4114-9
Vydavatel:International Speech Communication Association
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2010/mikolov_odys2010.pdf [PDF]
Klíčová slova
speech, language recognition, automatic recognition, large amounts of data.
Anotace
Článek pojednává o extrakci paremetrů pro fonotaktické rozpoznávání jazyka založeném na PCA. Tato technika zlepšuje rychlost trénování, v některých případech více než 1000-krát.
Abstrakt
Phonotactic language recognition is one of major techniques used for automatic recognition of spoken languages. We propose a feature extraction technique based on PCA to be used with SVM-based systems. This technique improves speed of the training, in some cases more than 1000 times, allowing systems to be effectively trained on much larger data sets. Speed-up of the test phase can be even greater, which makes the resulting systems much more useful for processing large amounts of data. We report our results on NIST LRE 2009 task.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Mikolov and Old{\v{r}}ich Plchot and
	Ond{\v{r}}ej Glembek and Pavel Mat{\v{e}}jka and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget and Jan {\v{C}}ernock{\'{y}}},
   title = {PCA-based Feature Extraction for Phonotactic Language
	Recognition},
   pages = {251--255},
   booktitle = {Proc. Odyssey 2010 - The Speaker and Language Recognition
	Workshop},
   year = {2010},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {International Speech Communication Association},
   ISBN = {978-80-214-4114-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9317}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.166.245.10
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]