Článek ve sborníku konference

VESELÝ Karel, BURGET Lukáš a GRÉZL František. Parallel Training of Neural Networks for Speech Recognition. In: Prof. Text, Speech and Dialogue 2010. Brno: Springer Verlag, 2010, s. 439-446. ISBN 978-3-642-15759-2. ISSN 0302-9743.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Parallel Training of Neural Networks for Speech Recognition
Název (cs):Paralelní trénování neuronových sítí pro rozpoznávání řeči
Strany:439-446
Sborník:Prof. Text, Speech and Dialogue 2010
Konference:13th International Conference on Text, Speech and Dialogue, TSD 2010
Řada knih:LNAI 6231
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-3-642-15759-2
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 2010, č. 9, DE
ISSN:0302-9743
Vydavatel:Springer Verlag
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2010/vesely_tsd2010.pdf [PDF]
Klíčová slova
neural network, phoneme classification, posterior features, backpropagation training, data parallelization
Anotace
Článek je o paralelním trénování neuronových sítí pro rozpoznávání řeči. Byl vytvořen software TNet, který je optmalizován pro víceprocesorové počítače.
Abstrakt
The feed-forward multi-layer neural networks have significant importance in speech recognition. A new parallel-training tool TNet was designed and optimized for multiprocessor computers. The training acceleration rates are reported on a phoneme-state classification task.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Karel Vesel{\'{y}} and Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget and
	Franti{\v{s}}ek Gr{\'{e}}zl},
  title = {Parallel Training of Neural Networks for Speech Recognition},
  pages = {439--446},
  booktitle = {Prof. Text, Speech and Dialogue 2010},
  series = {LNAI 6231},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
  volume = {2010},
  number = {9},
  year = {2010},
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-15759-2},
  ISSN = {0302-9743},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9319}
}

Vaše IPv4 adresa: 23.20.165.182
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]