Článek ve sborníku konference

PŘIKRYL Zdeněk, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a HUSÁR Adam. Fast Cycle-Accurate Compiled Simulation. In: 10th IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems, PDeS 2010. Pszczyna: IFAC, 2010, s. 97-102. ISBN 978-3-902661-95-1. ISSN 1474-6670.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Fast Cycle-Accurate Compiled Simulation
Název (cs):Rychlý kompilovaný simulátor na úrovni cyklů
Strany:97-102
Sborník:10th IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems, PDeS 2010
Konference:IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems 2010
Místo vydání:Pszczyna, PL
Rok:2010
ISBN:978-3-902661-95-1
Časopis:IFAC-PapersOnLine, roč. 2010, č. 10, Laxenburg, AT
ISSN:1474-6670
Vydavatel:IFAC
Klíčová slova
Hardware/software ko-design, simulace, vestavěný systém, aplikačně specifické procesory.
Anotace
p { margin-bottom: 0.08in; }

Vestavěné systémy s aplikačně specifickými procesory, na kterých běží aplikačně specifický software, se staly neoddělitelnou součástí našeho života. Z tohoto důvodu je nutné mít nástroje pro jejich snadný vývoj. Jednotlivé nástroje jsou používány v různých fázích návrhu vestavěného systému. Jedna z klíčových fází je testování procesoru a softwaru. Nejčastější způsob testování je pomocí simulace. Simulátor může ověřit, že procesor ani software neobsahuje chyby a že návrh procesoru i softwaru je proveden optimálně před vlastní výrobou. Klíčovou vlastností simulace je její přesnost a rychlost. V tomto článku je představen koncept kompilovaného simulátoru na úrovni cyklů. Simulátor je postaven na technologiích, které nejsou platformě závislé a navíc garantují velmi dobrou rychlost a přesnost. Dále, simulace samo-modifikujícího kódu a simulace systémy s externí paměti je podporována.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Zden{\v{e}}k P{\v{r}}ikryl and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Hru{\v{s}}ka and Karel Masa{\v{r}}{\'{i}}k and Adam
	Hus{\'{a}}r},
  title = {Fast Cycle-Accurate Compiled Simulation},
  pages = {97--102},
  booktitle = {10th IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded
	Systems, PDeS 2010},
  journal = {IFAC-PapersOnLine},
  volume = {2010},
  number = {10},
  year = {2010},
  location = {Pszczyna, PL},
  publisher = {IFAC},
  ISBN = {978-3-902661-95-1},
  ISSN = {1474-6670},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9376}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.198.119.26
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]