Článek ve sborníku konference

GOLDEFUS Filip a JIRÁK Ota. Application of e-Learning in Programming Languages Theory. In: Proceedings of the 8th International Conference ICETA 2010. Stará Lesná: elfa, s.r.o., TU v Košiciach, 2010, s. 321-325. ISBN 978-80-8086-166-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Application of e-Learning in Programming Languages Theory
Název (cs):Aplikace e-Learingu při výuce teorie programovacích jazyků
Strany:321-325
Sborník:Proceedings of the 8th International Conference ICETA 2010
Konference:ICETA 2010
Místo vydání:Stará Lesná, SK
Rok:2010
ISBN:978-80-8086-166-7
Vydavatel:elfa, s.r.o., TU v Košiciach
Klíčová slova
programovací jazyky, opakování s prodlevami , lambda kalkul, synchronní role, asynchronní role, Prolog, SLD rezoluce
Anotace
Tento článek popisuje stav výuky programovacích jazyků na FIT. Je zde prezentován přehled metod výuky programovacích jazyků, zejména interaktivní podpora výuky funkcionálního a logického programování. Nejprve je teoretický úvod, který je následován praktickou aplikací a implementací softwarového projektu. Navržený e-learningový kurz obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část s využitím programovacího jazyka Prolog. Na závěr jsou zmíněny možnosti dalšího vývoje.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Filip Goldefus and Ota Jir{\'{a}}k},
   title = {Application of e-Learning in Programming Languages Theory},
   pages = {321--325},
   booktitle = {Proceedings of the 8th International Conference ICETA 2010},
   year = {2010},
   location = {Star{\'{a}} Lesn{\'{a}}, SK},
   publisher = {elfa, s.r.o., TU Kosice},
   ISBN = {978-80-8086-166-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9383}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.68.137
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]