Článek ve sborníku konference

PŘIKRYL Zdeněk, KŘOUSTEK Jakub, HRUŠKA Tomáš, KOLÁŘ Dušan, MASAŘÍK Karel a HUSÁR Adam. Design and Debugging of Parallel Architectures Using the ISAC Language. In: Proceedings ot the Annual International Conference on Advanced Distributed and Parallel Computing and Real-Time and Embedded Systems. Singapore: Global Science & Technology Forum, 2010, s. 213-221. ISBN 978-981-08-7656-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Design and Debugging of Parallel Architectures Using the ISAC Language
Název (cs):Návrh a ladění paralelních architektur pomocí jazyka ISAC
Strany:213-221
Sborník:Proceedings ot the Annual International Conference on Advanced Distributed and Parallel Computing and Real-Time and Embedded Systems
Konference:Real-Time and Embedded System 2010
Místo vydání:Singapore, SG
Rok:2010
ISBN:978-981-08-7656-2
Vydavatel:Global Science & Technology Forum
Klíčová slova
Jazyky pro popis architektur, ISAC, VLIW, multiprocesorové systémy na čipu, simulace, ladění
Anotace
Současným trendem vestavěných systémů je umístění více aplikačně specifických procesorů (ASIP) na jeden čip. To umožňuje paralelní zpracování multimediálních či síťových proudů dat. Každý z těchto procesorů je vysoce optimalizován pro specifický úkol. Ostatní druhy paralelně pracujících procesorů jsou procesory s dlouhým instrukčním slovem (VLIW) či více jádrové procesory. Tyto paralelní architektury jsou často užívané ve víceprocesorových systémech na jednom čipu (MPSoC).

Jazyky pro popis architektur (ADL) jsou velice efektivní pro popis jednoduchých procesorů. Nicméně podpora popisu paralelních architektur a systémů s více procesory je v současných jazycích na nízké úrovni. V tomto článku jsou uvedeny nové konstrukce jazyka ISAC, které umožní popis takových architektur.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zden{\v{e}}k P{\v{r}}ikryl and Jakub K{\v{r}}oustek and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Hru{\v{s}}ka and Du{\v{s}}an
	Kol{\'{a}}{\v{r}} and Karel Masa{\v{r}}{\'{i}}k and Adam
	Hus{\'{a}}r},
   title = {Design and Debugging of Parallel Architectures Using the
	ISAC Language},
   pages = {213--221},
   booktitle = {Proceedings ot the Annual International Conference on
	Advanced Distributed and Parallel Computing and Real-Time
	and Embedded Systems},
   year = {2010},
   location = {Singapore, SG},
   publisher = {Global Science \& Technology Forum},
   ISBN = {978-981-08-7656-2},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9387}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.82.9
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]