Disertace

SVOJANOVSKÝ Petr. Řízení rizik v bezpečnosti IT služeb. Brno: Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně, 2010.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Řízení rizik v bezpečnosti IT služeb
Název (en):Risk management in IT service security
Strany:112
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
Vydavatel:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
URL: [PDF]
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconsvojanovsky_disertace.pdf1,15 MB2010-12-22 15:23:04
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Řízení služeb IT, Informační bezpečnost, Řízení rizik, Optimalizace řízení rizik, Poskytovatel služby IT, Konzument služby IT.
Anotace
Disertační práce se zabývá efektivním řízením rizik informační bezpečnosti v poskytování služeb IT. Práce vychází z rozšířených praktik managementu služeb IT a informační bez-pečnosti, tzv. \textit{best practices}, zakotvených v mezinárodních standardech ISO/IEC 20000 a ISO/IEC 27000. Řešení vychází z řízení úrovně služeb, nad kterým staví řízení bezpečnosti tak, aby byly efektivně eliminovány bezpečnostní incidenty poskytované IT služby. Toho je dosaženo řízením rizik informační bezpečnosti, kde se obě strany kontraktu (případně více stran) podílejí na eliminaci zranitelností, a to na základě svých preferencí, potřeb byznysu a smluvně uzavřených dohod o bezpečnosti. Práce propojuje obě výše zmíněné oblasti řízení IT s cílem uspokojení všech stran kontaktu. Praktické výsledky a přínosy práce jsou ukázány na případových studiích, které simulují praktické prostředí a umožňují čtenáři, nejčastěji byznys vlastníkům IT služby, procesním inženýrům a rizikovým analytikům, přenést poznatky do praxe.
Abstrakt
BibTeX:
@PHDTHESIS{
   author = {Petr Svojanovsk{\'{y}}},
   title = {{\v{R}}{\'{i}}zen{\'{i}} rizik v bezpe{\v{c}}nosti IT
	slu{\v{z}}eb},
   pages = {112},
   year = {2010},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Department of Information Systems FIT BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9440}
}

Vaše IPv4 adresa: 184.73.33.127
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]