Článek ve sborníku konference

MARCEL Sebastien, MCCOOL Christopher S., MATĚJKA Pavel, ČERNOCKÝ Jan, KITTLER Joseph, GLEMBEK Ondřej, PLCHOT Oldřich, JANČÍK Zdeněk, LARCHER Anthony a LÉVY Christophe et al. On the Results of the First Mobile Biometry (MOBIO) Face and Speaker Verification Evaluation. In: Recognizing Patterns in Signals, Speech, Images, and Videos. Istanbul: Springer Verlag, 2010, s. 210-225. ISBN 978-3-642-17710-1. ISSN 0302-9743.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On the Results of the First Mobile Biometry (MOBIO) Face and Speaker Verification Evaluation
Název (cs):O výsledcích evaluace první mobilní biometrie obličeje a verifikace mluvčího (MOBIO)
Strany:210-225
Sborník:Recognizing Patterns in Signals, Speech, Images, and Videos
Konference:The 20th International Conference on Pattern Recognition
Řada knih:LNCS, vol. 6388, pp. 210-225. Springer, Heidelberg (2010).
Místo vydání:Istanbul, TR
Rok:2010
ISBN:978-3-642-17710-1
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 2010, č. 08, DE
ISSN:0302-9743
Vydavatel:Springer Verlag
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2010/matejka_ICPR_Turkey_2010.pdf [PDF]
Klíčová slova
mobile, biometric, face recognition, speaker recognition, evaluation
Anotace
Článek popisuje výsledky několika technik rozpoznávání uni-modálního obličeje a mluvčího z MOBIO databází. Tyto databáze poskytují reálné a vyzývavé podmínky, protože byly získány na mobilním zařízení a ve spontánním prostředí.
Abstrakt
This paper evaluates the performance of face and speaker verification techniques in the context of a mobile environment. The mobile environment was chosen as it provides a realistic and challenging test-bed for biometric person verification techniques to operate. For instance the audio environment is quite noisy and there is limited control over the illumination conditions and the pose of the subject for the video. To conduct this evaluation, a part of a database captured during the "Mobile Biometry" (MOBIO) European Project was used. In total there were nine participants to the evaluation who submitted a face verification system and five participants who submitted speaker verification systems. The results have shown that the best performing face and speaker verification systems obtained the same level of performance, respectively 10.9% and 10.6% of HTER.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Sebastien Marcel and S. Christopher McCool and Pavel
	Mat{\v{e}}jka and Jan {\v{C}}ernock{\'{y}} and Joseph
	Kittler and Ond{\v{r}}ej Glembek and Old{\v{r}}ich Plchot
	and Zden{\v{e}}k Jan{\v{c}}{\'{i}}k and Anthony Larcher and
	Christophe L{\'{e}}vy},
  title = {On the Results of the First Mobile Biometry (MOBIO) Face and
	Speaker Verification Evaluation},
  pages = {210--225},
  booktitle = {Recognizing Patterns in Signals, Speech, Images, and Videos},
  series = {LNCS, vol. 6388, pp. 210-225. Springer, Heidelberg (2010).},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
  volume = {2010},
  number = {08},
  year = {2010},
  location = {Istanbul, TR},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-17710-1},
  ISSN = {0302-9743},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9449}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.189.255
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]