Článek ve sborníku konference

SZŐKE Igor, GRÉZL František, ČERNOCKÝ Jan a FAPŠO Michal. Acoustic keyword spotter - optimization from end-user perspective. In: Proceedings of the 2010 IEEE Spoken Language Technology Workshop. Berkeley, California: IEEE Signal Processing Society, 2010, s. 177-181. ISBN 978-1-4244-7902-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Acoustic keyword spotter - optimization from end-user perspective
Název (cs):Akustický vyhledávač klíčových slov -optimalizace z perspektivy koncového uživatele
Strany:177-181
Sborník:Proceedings of the 2010 IEEE Spoken Language Technology Workshop
Konference:IEEE Workshop on Spoken Language Technology
Řada knih:IEEE Catalog Number: CFP 10SLT-USB
Místo vydání:Berkeley, California, US
Rok:2010
ISBN:978-1-4244-7902-3
Vydavatel:IEEE Signal Processing Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2010/sz%f6ke_SLT2010_p.177.pdf [PDF]
Klíčová slova
keyword spotting, spoken term detection, neural networks, calibration
Anotace
Článek je o akustickém vyhledávání klíčových slov. Ukazuje několik kroků, které je třeba učinit, abycho získali použitelný systém pro vyhledávání klíčových slov. Originalita systému je v kalibraci.
Abstrakt
The paper deals with the development of acoustic keyword spotter (KWS) meeting requirements of a real user from the security community. While the basic scheme of the KWS is relatively standard, it uses novel features derived by a hierarchy of neural networks, and score normalization trained to maximize a user-like evaluation metric. The results are reported on a selection of Czech conversational telephone speech (CTS), radio and read data.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Igor Sz{\H{o}}ke and Franti{\v{s}}ek Gr{\'{e}}zl and Jan
	{\v{C}}ernock{\'{y}} and Michal Fap{\v{s}}o},
  title = {Acoustic keyword spotter - optimization from end-user
	perspective},
  pages = {177--181},
  booktitle = {Proceedings of the 2010 IEEE Spoken Language Technology
	Workshop},
  series = {IEEE Catalog Number: CFP 10SLT-USB},
  year = {2010},
  location = {Berkeley, California, US},
  publisher = {IEEE Signal Processing Society},
  ISBN = {978-1-4244-7902-3},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9457}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.81.105.205
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]