Článek ve sborníku konference

CHMELAŘ Petr, HELLEBRAND David, HRUŠECKÝ Michal a BARTÍK Vladimír. Nalezení slovních kořenů v češtině. In: Znalosti 2011: Sborník příspěvků 10. ročníku konference. Stará Lesná: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2011, s. 66-77. ISBN 978-80-248-2369-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Nalezení slovních kořenů v češtině
Název (en):Czech Stemming Algorithm
Strany:66-77
Sborník:Znalosti 2011: Sborník příspěvků 10. ročníku konference
Konference:Znalosti 2011
Místo vydání:Stará Lesná, SK
Rok:2011
ISBN:978-80-248-2369-0
Vydavatel:VŠB Technická univerzita Ostrava
Klíčová slova
Lemmatizace, stematizace, Snowball, český jazyk, gramatika.
Anotace
Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk založený na gramatických pravidlech jako doplněk k metodám používajícím slovník pro vyhledávání a dolování českého textu. Článek obsahuje základy slovotvorby českého jazyka pro různé slovní druhy, popis problematiky stematizace a několika stematizačních a lematizačních algoritmů. Hlavním přínosem této práce je Snowball implementace stematizačního algoritmu českého jazyka na základě kompletní sady všech předpon a přípon, které se mohou v českém jazyce vyskytovat.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Chmela{\v{r}} and David Hellebrand and Michal
	Hru{\v{s}}eck{\'{y}} and Vladim{\'{i}}r
	Bart{\'{i}}k},
   title = {Nalezen{\'{i}} slovn{\'{i}}ch ko{\v{r}}en{\r{u}} v
	{\v{c}}e{\v{s}}tin{\v{e}}},
   pages = {66--77},
   booktitle = {Znalosti 2011: Sborn{\'{i}}k
	p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}} 10. ro{\v{c}}n{\'{i}}ku
	konference},
   year = 2011,
   location = {Star{\'{a}} Lesn{\'{a}}, SK},
   publisher = {V{\v{S}}B-Technical University of Ostrava},
   ISBN = {978-80-248-2369-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9473}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237
Přepnout na https