Článek ve sborníku konference

ŠEBEK Michal, HLOSTA Martin a ZENDULKA Jaroslav. Knowledge Discovery in Data with FIT-Miner. In: Znalosti 2011: Sborník příspěvků 10. ročníku konference. Stará Lesná: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2011, s. 182-193. ISBN 978-80-248-2369-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Knowledge Discovery in Data with FIT-Miner
Název (cs):Získávání znalostí z databází pomocí systému FIT-Miner
Strany:182-193
Sborník:Znalosti 2011: Sborník příspěvků 10. ročníku konference
Konference:Znalosti 2011
Místo vydání:Stará Lesná, SK
Rok:2011
ISBN:978-80-248-2369-0
Vydavatel:VŠB Technická univerzita Ostrava
Klíčová slova
Systém pro dolování z dat, předzpracování dat, frekventované vzory, klasifikace, predikce, shlukování
Anotace
Tento článek pojednává o dolovacím systému FIT-Miner, který je vyvíjen na Fakultě Informačních Technologií na VUT v Brně. Systém je založen na komponentovém přístupu, kdy je hlavní funkcionalita zapouzdřena v komponentách. Dolovací úloha je specifikována graficky jako síť propojených komponent. Tento přístup nám umožňuje dobrou udržovatelnost a škálovatelnost. Systém FIT-Miner zahrnuje komponenty pro předzpracování dat, dolování a prezentace výsledných znalostí. Implementované algoritmy pokrývají všechny typické druhy znalostí jako frekventované vzory a asociační pravidla; a modely klasifikace, predikce a shlukování.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal {\v{S}}ebek and Martin Hlosta and Jaroslav Zendulka},
   title = {Knowledge Discovery in Data with FIT-Miner},
   pages = {182--193},
   booktitle = {Znalosti 2011: Sborn{\'{i}}k
	p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}} 10. ro{\v{c}}n{\'{i}}ku
	konference},
   year = {2011},
   location = {Star{\'{a}} Lesn{\'{a}}, SK},
   publisher = {V{\v{S}}B-Technical University of Ostrava},
   ISBN = {978-80-248-2369-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9474}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.82.9
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]