Článek ve sborníku konference

ŠTRBA Miroslav, HEROUT Adam a HAVEL Jiří. Handwritten Digits Recognition Improved by Multiresolution Classifier Fusion. In: Proceedings of IbPRIA 2011, LNCS. Berlin: Springer Verlag, 2011, s. 726-733. ISBN 978-3-642-21256-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Handwritten Digits Recognition Improved by Multiresolution Classifier Fusion
Název (cs):Rozpoznávání ručně psaných číslic vylepšeno fúzí klasifikátorů v různých rozlišeních
Strany:726-733
Sborník:Proceedings of IbPRIA 2011, LNCS
Konference:Iberian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2011
ISBN:978-3-642-21256-7
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
Digit Recognition, Classifier Fusion, Multiresolution
Anotace
Jeden obvyklý přístup ke konstrukci vysoce přesných klasifikátorů pro rozpoznávání ručně psaných číslic je fúze různých slabších klasifikátorů do jednoho složeného, který (pokud jsou dodržena určitá omezení) překonává všechny jednotlivé klasifikátory složené fúzí. Tento článek studuje možnost fúze klasifikátorů různých druhů (Self-Organizing Maps, Randomized Trees, a AdaBoost se slabými hypotézami MB-LBP) postavených nad trénovacími sadami převzorkovanými do různých rozlišení. Obvyklý postup je vybrat jedno rozlišení vstupních vzorků jako "to ideální" a fúzovat klasifikátory natrénované pro ně, tento článek ukazuje že přesnost klasifikace může být vylepšena fúzí informací z více měřítek.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Miroslav {\v{S}}trba and Adam Herout and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Havel},
   title = {Handwritten Digits Recognition Improved by Multiresolution
	Classifier Fusion},
   pages = {726--733},
   booktitle = {Proceedings of IbPRIA 2011, LNCS},
   year = {2011},
   location = {Berlin, DE},
   publisher = {Springer Verlag},
   ISBN = {978-3-642-21256-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9508}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.158.15.97
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]