Článek v časopise

PŘIKRYL Zdeněk, KŘOUSTEK Jakub, HRUŠKA Tomáš, KOLÁŘ Dušan, MASAŘÍK Karel a HUSÁR Adam. Design and Simulation of High Performance Parallel Architectures Using the ISAC Language. GSTF International Journal on Computing. Singapur: Global Science & Technology Forum, 2011, roč. 1, č. 2, s. 97-106. ISSN 2010-2283. Dostupné z: http://dl4.globalstf.org/?wpsc-product=design-and-simulation-of-high-performance-parallel-architectures-using-the-isac-language
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Design and Simulation of High Performance Parallel Architectures Using the ISAC Language
Název (cs):Návrh a simulace paralelních architektur pomocí jazyka ISAC
Strany:97-106
Kniha:GSTF International Journal on Computing
Místo vydání:Singapur, SG
Rok:2011
URL:http://dl4.globalstf.org/?wpsc-product=design-and-simulation-of-high-performance-parallel-architectures-using-the-isac-language
Časopis:GSTF International Journal on Computing, roč. 1, č. 2, Singapur, SG
ISSN:2010-2283
DOI:10.5176/2010-2283_1.2.46
Vydavatel:Global Science & Technology Forum
Klíčová slova
Jazyky pro popis architektur, ISAC, VLIW, multiprocesorové systémy na čipu, simulace, ladění
Anotace
Většina současných vestavěných zařízení pro sítové či multimediální aplikace využívá paralelního zpracování proudů vstupních dat. Zpracování může být provedeno pomocí procesorů s dlouhým instrukčním slovem (VLIW), pomocí více aplikačně specifických procesorů (ASIP) či pomocí jejich kombinace na čipu.

Návrh a testování těchto komplexních systémů je časově náročný problém, který se v současnosti řeší pomocí jazyků pro popis architektur (ADL). Podpora těchto jazyků pro popis paralelních architektur je však v současnosti na nízké úrovni. Tento článek prezentuje rozšíření existujícího jazyka ISAC, která umožní popis a testování takových architektur.

Tento článek rozšiřuje původní publikaci na konferenci RTES 2010.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Zden{\v{e}}k P{\v{r}}ikryl and Jakub K{\v{r}}oustek and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Hru{\v{s}}ka and Du{\v{s}}an
	Kol{\'{a}}{\v{r}} and Karel Masa{\v{r}}{\'{i}}k and Adam
	Hus{\'{a}}r},
  title = {Design and Simulation of High Performance Parallel
	Architectures Using the ISAC Language},
  pages = {97--106},
  booktitle = {GSTF International Journal on Computing},
  journal = {GSTF International Journal on Computing},
  volume = {1},
  number = {2},
  year = {2011},
  location = {Singapur, SG},
  publisher = {Global Science \& Technology Forum},
  ISSN = {2010-2283},
  doi = {10.5176/2010-2283_1.2.46},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9519}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.158.15.97
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]