Článek ve sborníku konference

PŘIKRYL Zdeněk, KŘOUSTEK Jakub, HRUŠKA Tomáš a KOLÁŘ Dušan. Fast Just-In-Time Translated Simulation for ASIP Design. In: 14th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011, s. 279-282. ISBN 978-1-4244-9753-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Fast Just-In-Time Translated Simulation for ASIP Design
Název (cs):Rychlý Just-In-Time překládaný simulátor pro vývoj ASIPů
Strany:279-282
Sborník:14th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Konference:IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2011
Místo vydání:Cottbus, DE
Rok:2011
ISBN:978-1-4244-9753-9
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Jazyky pro popis architektury, simulace, testování, aplikačně specifické procesory 
Anotace
Rychlý a přesný simulátor je základním nástrojem pro efektivní návrh moderních vysoce výkonných aplikačně specifických procesorů. Trendem v oblasti návrhu je automatické generování simulátoru v závislosti na popisu procesoru v jazyce pro popis architektury procesoru. Simulátor je pak použit pro testování a validaci návrhu procesoru a cílové aplikace, která na něm poběží. Navíc simulátor může generovat profilovací informace. Tyto informace můžou být použity pro optimalizaci jak procesoru, tak cílové aplikace. V tomto článku je prezentován koncept Just-In-Time překládaného simulátoru, který je automaticky generovaný a je schopen generovat profilovací informace. Simulátor je velmi rychlý a je vygenerovaný v krátkém čase. Může být použit i pro simulovaní specifických aplikací, jako je samo modifikující kód nebo systémy s externí pamětí. Experimentální výsledky jsou uvedeny na konci článku.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zden{\v{e}}k P{\v{r}}ikryl and Jakub K{\v{r}}oustek and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Hru{\v{s}}ka and Du{\v{s}}an
	Kol{\'{a}}{\v{r}}},
   title = {Fast Just-In-Time Translated Simulation for ASIP Design},
   pages = {279--282},
   booktitle = {14th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics
	of Electronic Circuits and Systems},
   year = {2011},
   location = {Cottbus, DE},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-4244-9753-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9567}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.167.196.208
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]