Článek ve sborníku konference

ŽÁK Jakub, HORÁČEK Jan, ZBOŘIL František, KOČÍ Radek a GÁBOR Martin. Remote controlling and monitoring tool for wireless sensor network using WSageNt platform. In: Proceeding of the 2nd International Conference on Computer Modelling and Simulation. Brno: Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně, 2011, s. 1-8. ISBN 978-80-214-4320-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Remote controlling and monitoring tool for wireless sensor network using WSageNt platform
Název (cs):Nástroj pro vzdálené ovládání a monitorování bezdrátové senzorové sítě běžící na platformě WSageNt
Strany:1-8
Sborník:Proceeding of the 2nd International Conference on Computer Modelling and Simulation
Konference:International Conference on Computer Modelling and Simulation - CSSim 2011
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2011
ISBN:978-80-214-4320-4
Vydavatel:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Klíčová slova
Wireless Sensor Network, WSN, WSageNt, ALLL, Control
Panel, BDI agent, WSN controlling, WSN monitoring.

Anotace
Tento článek popisuje nástroj na kontrolu a monitorování bezdrátové senzorové sítě. Na uzlech senzorové sítě běží platforma WSageNt, která nám umožňuje spouštět BDI agenty na jednotlivých uzlech. Agenti jsou schopni posílat naměřená data na persistentní úložiště, které představuje osobní počítač, který je připojen k základnové stanici sítě. Data jsou ukládána do databáze, odkud je možné je prezentovat nebo dále zpracovat pomocí nástroje Control Panel. Tento systém zároveň umožňuje posílat agentní kód na jednotlivé uzly sítě a tím de facto měnit její chování.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jakub {\v{Z}}{\'{a}}k and Jan Hor{\'{a}}{\v{c}}ek and
	Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il and Radek Ko{\v{c}}{\'{i}} and
	Martin G{\'{a}}bor},
   title = {Remote controlling and monitoring tool for wireless sensor
	network using WSageNt platform},
   pages = {1--8},
   booktitle = {Proceeding of the 2nd International Conference on Computer
	Modelling and Simulation},
   year = {2011},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Department of Intelligent Systems FIT BUT},
   ISBN = {978-80-214-4320-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9634}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.81.68.240
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]