Článek ve sborníku konference

ŠEBEK Michal, HLOSTA Martin, KUPČÍK Jan, ZENDULKA Jaroslav a HRUŠKA Tomáš. Multi-level Sequence Mining Based on GSP. In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Informatics INFORMATICS'2011. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2011, s. 185-190. ISBN 978-80-89284-94-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Multi-level Sequence Mining Based on GSP
Název (cs):Dolování víceúrovňových sekvenčních vzorů založené na GSP
Strany:185-190
Sborník:Proceedings of the Eleventh International Conference on Informatics INFORMATICS'2011
Konference:Informatics 2011 - 11th International Scientific Conference on Informatics
Řada knih:1
Místo vydání:Košice, SK
Rok:2011
ISBN:978-80-89284-94-8
Vydavatel:Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Klíčová slova
Dolování sekvenčních vzorů, GSP, taxonomie
Anotace
Dolování sekvenčních vzorů je důležitý problém oblasti dolování z dat a byla publikována řada algoritmů a optimalizačních technik pro řešení tohoto problému. Jedním z představitelů je i algoritmus GSP, který umožňuje dolování sekvenčních vzorů s omezujícími podmínkami. Nad položkami sekvencí mohou existovat taxonomie, které lze využít při dolování sekvenčních vzorů s položkami na různých úrovních hierarchie. Pokud se ve vzoru objeví více obecná položka, má sekvence stejný nebo vyšší minimální podporu než sekvence s více specifickou položkou. To umožní získat nové užitečné vzory. Metoda je založena na algoritmu GSP a podmínky zobecňování jsou založeny na teorii informace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Michal {\v{S}}ebek and Martin Hlosta and Jan
	Kup{\v{c}}{\'{i}}k and Jaroslav Zendulka and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Hru{\v{s}}ka},
  title = {Multi-level Sequence Mining Based on GSP},
  pages = {185--190},
  booktitle = {Proceedings of the Eleventh International Conference on
	Informatics INFORMATICS'2011},
  series = {1},
  year = {2011},
  location = {Ko{\v{s}}ice, SK},
  publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Informatics,
	University of Technology Ko{\v{s}}ice},
  ISBN = {978-80-89284-94-8},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9647}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.158.15.97
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]