Článek ve sborníku konference

PEŠÁN Jan. Rozpoznávání mluvčího na mobilním telefonu. In: Proceedings of the 17th Conference Student EEICT 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 341-343. ISBN 978-80-214-4272-6.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Rozpoznávání mluvčího na mobilním telefonu
Název (en):Speaker recognition on mobile phone
Strany:341-343
Sborník:Proceedings of the 17th Conference Student EEICT 2011
Konference:Student EEICT 2011
Řada knih:Volume 2
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2011
ISBN:978-80-214-4272-6
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2011/pesan_eeict2011_volume2_341.pdf [PDF]
Klíčová slova
Speaker identification, iVector, Total Variability Space, Nokia N900, MOBIO, BS-CORE
Anotace
V této práci je popsán systém pro ověření identity pro mobilní telefon za pomocí verfikace obličeje a hlasu. Ten je použit v demoaplikaci simulující správu a automatické přihlašování uživatele do webových aplikací pouze na základě jeho biometrických dat.
Abstrakt
This work aims to port Speaker Identication System (SID) from desktop computer to the mobile device. The basic principles, function and implementation of speaker identication system on Nokia N900 mobile phone are described.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Pe{\v{s}}{\'{a}}n},
  title = {Rozpozn{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}} mluv{\v{c}}{\'{i}}ho na
	mobiln{\'{i}}m telefonu},
  pages = {341--343},
  booktitle = {Proceedings of the 17th Conference Student EEICT 2011},
  series = {Volume 2},
  year = {2011},
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {Brno University of Technology},
  ISBN = {978-80-214-4272-6},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9669}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.166.245.10
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]