Disertace

GAJDA Zbyšek. Evolutionary Approach to Synthesis and Optimization of Ordinary and Polymorphic Circuits. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2011.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Approach to Synthesis and Optimization of Ordinary and Polymorphic Circuits
Název (cs):Evoluční přístup k syntéze a optimalizaci běžných a polymorfních obvodů
Strany:92
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2011
Vydavatel:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icongajda.phdthesis.pdf1,43 MB2011-06-13 15:49:35
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Polymorfní hradlo, polymorfní obvod, návrh digitálních obvodů, evoluční návrh, evoluční
optimalizace, kartézské genetické programování.
Anotace
Tato disertační práce se zabývá evolučním návrhem a optimalizací jak běžných, tak polymorfních digitálních obvodů. V práci jsou uvedena a vyhodnocena nová rozšíření kartézského genetického programování (Cartesian Genetic Programming, CGP), která umožňují zkrácení výpočetního času a získávání kompaktnějších obvodů. Další část práce se zaměřuje na nové metody syntézy polymorfních obvodů. Uvedené metody založené na polymorfních binárních rozhodovacích diagramech a polymorfním multiplexovaní rozšiřují běžné reprezentace digitálních obvodů, a to s ohledem na začlenění polymorfních hradel. Z důvodu snížení počtu hradel v obvodech syntetizovaných uvedenými metodami je provedena evoluční optimalizace založená na CGP. Implementované polymorfní obvody, které jsou optimalizovány s využitím CGP, reprezentují nejlepší známá řešení, jestliže je jako cílové kritérium brán počet hradel obvodu.
BibTeX:
@PHDTHESIS{
   author = {Zby{\v{s}}ek Gajda},
   title = {Evolutionary Approach to Synthesis and Optimization of
	Ordinary and Polymorphic Circuits},
   pages = {92},
   year = {2011},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Department of Computer Systems FIT BUT},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9673}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.166.5.230
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]