Článek ve sborníku konference

SZENTANDRÁSI István. Modern Methods of Realistic Lighting in Real Time. In: Proceedings of The 15th Central European Seminar on Computer Graphics. Viničné: Technische Universität Wien, 2011, s. 17-24. ISBN 978-3-9502533-3-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Modern Methods of Realistic Lighting in Real Time
Název (cs):Moderní techniky realistického osvětlení v reálném čase
Strany:17-24
Sborník:Proceedings of The 15th Central European Seminar on Computer Graphics
Konference:Central European Seminar on Computer Graphics 2011
Místo vydání:Viničné, SK
Rok:2011
ISBN:978-3-9502533-3-7
Vydavatel:Technische Universität Wien
URL:http://www.cescg.org/CESCG-2011/papers/BrnoBUT-Szentandrasi-Istvan.pdf [PDF]
Klíčová slova
globální iluminace, ambient occlusion, screen-space ambient occlusion, screen-space directional occlusion, Halton sekvence,
bilaterální filtrování
Anotace
Fyzikálně přijatelné osvětlení v reálném čase je často dosaženo použitím aproximací. Současné metody často aproximují globální osvětlení v prostoru obrazu s využitím schopností moderních grafických karet. Dva techniky z této kategorie, screen-space ambient occlusion a screen-space directional occlusion jsou popsány detailněji v této práci. Screen-space directional occlusion je zobecněná verze screen-space ambient occlusion s podporou jednoho difúzního odrazu a závislostí na směrové informaci světla. Hlavním cílem projektu bylo experimentování s těmito metodami. Pro uniformní distribuci náhodných vzorek pro obě metody byla použita Halton sekvence. Pro potlačení šumu je použita bilaterální filtrace, která bere do úvahy geometrické vlastnosti scény. Metody jsou dál zrychleny použitím nižších rozlišení pro výpočet. Rekonstrukce výsledků do původní velikosti pro vytvoření konečného obrazu je realizována pomoci joint bilateral upsamplingu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Istv{\'{a}}n Szentandr{\'{a}}si},
   title = {Modern Methods of Realistic Lighting in Real Time},
   pages = {17--24},
   booktitle = {Proceedings of The 15th Central European Seminar on Computer
	Graphics},
   year = {2011},
   location = {Vini{\v{c}}n{\'{e}}, SK},
   publisher = {Technical University Wien},
   ISBN = {978-3-9502533-3-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9734}
}

Vaše IPv4 adresa: 23.20.165.182
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]