Článek ve sborníku konference

ZBOŘIL František. Multiagentní systémy. In: Datakon 2011, Tutorials. Mikulov: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 75-100. ISBN 978-80-214-4330-3.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Multiagentní systémy
Název (en):Multiagent systems
Strany:75-100
Sborník:Datakon 2011, Tutorials
Konference:DATAKON 2011
Místo vydání:Mikulov, CZ
Rok:2011
ISBN:978-80-214-4330-3
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
Klíčová slova
FIPA architecture, Agent Communication Language, JADE
Anotace
Multiagentní systémy postavené na prvcích s autonomním a na cíl orientovaným chováním patří mezi moderní způsoby návrhu inteligentních distribuovaných systémů. Kapitola představuje způsob výstavby takových systémů podle standardů organizace FIPA. Jako doprovodná témata jsou zde uvedeny i komunikační jazyky postavené na teorii řečových aktů a dále metodiky návrhu takovýchto systémů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il},
   title = {Multiagentn{\'{i}} syst{\'{e}}my},
   pages = {75--100},
   booktitle = {Datakon 2011, Tutorials},
   year = {2011},
   location = {Mikulov, CZ},
   publisher = {Brno University of Technology},
   ISBN = {978-80-214-4330-3},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9796}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.82.9
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]