Technická zpráva

KOŘENEK Jan, KORČEK Pavol a KAŠTIL Jan. Sondy pro monitorování provozu. FIT-TR-2011-09, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Sondy pro monitorování provozu
Název (en):Traffic monitoring probes
Strany:26
Místo vydání:FIT-TR-2011-09, Brno, CZ
Rok:2011
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=9817 [HTML]
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icontr.pdf721 KB2011-12-09 14:17:57
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
vysokorychlostní sonda, NetCOPE, COMBO, mikrosonda, FPGA, návrh, firmware
Abstrakt
Technický report se zabývá návrhem vysokorychlostní sondy a mikrosondy, které jsou určeny pro sběr síťových dat v systémech zaměřených na zákonné odposlechy. Vysokorychlostní sonda je určena do sítí velkých ISP s propustnosti v řádech desítek gigabitů, zatímco mikrosonda je navržena pro menší koncové sítě s propustností v řádu jednotek gigabitů. V systémech zaměřených na zákonné odposlechy je nutné zajistit zachycení požadovaného provozu beze ztráty jediného paketu, což klade značné nároky na konstrukci sond. Při návrhu obou sond byla proto použita hardwarová akcelerace filtrace síťového provozu s využitím technologie FPGA. Díky hardwarové akceleraci bude možné dosáhnout nejen zpracování síťového provozu na plné propustnosti linky, ale v případě mikrosondy i malých rozměrů a malé spotřeby zařízení. Návrh architektury vysokorychlostní sondy vychází z vlastností platformy NetCOPE a akcelerační karty COMBO. V případě mikrosondy byla i na základě testu dostupných platforem navržena a vytvořena vlastní hardwarová deska.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Jan Ko{\v{r}}enek and Pavol Kor{\v{c}}ek and Jan
	Ka{\v{s}}til},
   title = {Sondy pro monitorov{\'{a}}n{\'{i}} provozu},
   pages = 26,
   year = 2011,
   location = {FIT-TR-2011-09, Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9817}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https