Článek ve sborníku konference

ZADINA Martin, NAGY Jan a HANÁČEK Petr. Zabezpečení bezdrátových sítí založených na protokolu IEEE 802.11 v aplikaci rozsáhlých distribučních sítí. In: Sborník příspěvků z 39. konference EurOpen.CZ, 2.-5. října 2011. Plzeň: Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2011, s. 37-48. ISBN 978-80-86583-22-8.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Zabezpečení bezdrátových sítí založených na protokolu IEEE 802.11 v aplikaci rozsáhlých distribučních sítí
Název (en):IEEE 802.11 based wireless networks security in large distribution networks application
Strany:37-48
Sborník:Sborník příspěvků z 39. konference EurOpen.CZ, 2.-5. října 2011
Konference:39. konference EurOpen.CZ
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2011
ISBN:978-80-86583-22-8
Vydavatel:Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ
Klíčová slova
bezdrátové sítě, IEEE 802.11, FWA (Fixed Wireless Access), bezpečnost
Anotace
V naší práci se zaměříme na několik existujících technologií určených pro bezdrátové lokální sítě, které mohou tvořit prvky sítí většího rozsahu (MAN, WAN). Zmíníme standardizované (IEEE 802.11, 802.16, HiperLAN/MAN), plně proprietární (Motorola Canopy) i kombinované technologie (Ubiquity Networks AirMAX, Mikrotik NStreme, Nv2) určené pro tento účel, jejich bezpečnostní mechanizmy a problematiku nasazení bezpečnostních protokolů sítí 802.11 v aplikaci sítí pevného bezdrátového přístupu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Zadina and Jan Nagy and Petr Han{\'{a}}{\v{c}}ek},
   title = {Zabezpe{\v{c}}en{\'{i}} bezdr{\'{a}}tov{\'{y}}ch
	s{\'{i}}t{\'{i}} zalo{\v{z}}en{\'{y}}ch na protokolu IEEE
	802.11 v aplikaci rozs{\'{a}}hl{\'{y}}ch
	distribu{\v{c}}n{\'{i}}ch s{\'{i}}t{\'{i}}},
   pages = {37--48},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}} z 39.
	konference EurOpen.CZ, 2.-5. {\v{r}}{\'{i}}jna 2011},
   year = {2011},
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {Czech Open Systems User's Group},
   ISBN = {978-80-86583-22-8},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9839}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.85.115
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]