Disertace

SAMEK Jan. Důvěra a reputace v distribuovaných systémech. Brno, 2012.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Důvěra a reputace v distribuovaných systémech
Název (en):Trust and Reputation in Distributed Systems
Strany:140
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2012
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icondisertace-samek.pdf1,49 MB2012-01-10 09:37:16
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
důvěra, více-kontextová důvěra, reputace, distribuované multi-agentní systémy, HMTC
Anotace
Tato disertační práce se zabývá problematikou modelování důvěry v distribuovaných systémech, konkrétně pak více-kontextové důvěry v distribuovaných multi-agentních systémech. V současné době existuje velké množství modelů důvěry či reputace, nicméně více-kontextová vlastnost důvěry či reputace v nich není často zohledněna. Z tohoto důvodu se práce zaměřuje především na analýzu více-kontextových modelů založených na důvěře a na jejím základě stanovuje předpoklady pro nový, vlastnost více-kontextovost plně podporující, model důvěry. Stěžejní částí práce je formální návrh nového více-kontextového modelu důvěry, který je schopen vytvářet, aktualizovat a uchovávat důvěru pro různé aspekty (kontexty) jedné entity multi-agentního systému. Důvěru lze v navrženém modelu budovat jak na základě přímých zkušeností, tak i na základě doporučení a reputace. Dalším aspektem navrženého modelu je schopnost odvozovat důvěru v různé kontexty na základě znalosti důvěry v kontexty jiné, což je zajištěno vytvořením hierarchické struktury jednotlivých kontextů jedné entity. Přínosem nového modelu je především zvýšení efektivity rozhodování agentů v rámci multi-agentního systému ve smyslu schopnosti výběru optimálního partnera pro provedení transakce. Návrh modelu byl ověřen implementací prototypu multi-agentního systému, ve kterém se agenti rozhodují a jednají na základě důvěry.
BibTeX:
@PHDTHESIS{
   author = {Jan Samek},
   title = {D{\r{u}}v{\v{e}}ra a reputace v distribuovan{\'{y}}ch
	syst{\'{e}}mech},
   pages = {140},
   year = {2012},
   location = {Brno, CZ},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9856}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.166.5.230
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]