Článek ve sborníku konference

ZEMEK Petr. Normal Forms of One-Sided Random Context Grammars. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 430-434. ISBN 978-80-214-4462-1. Dostupné z: http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2012/sbornik/03doktorskeprojekty/08informacnisystemy/14-xzemek02.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Normal Forms of One-Sided Random Context Grammars
Název (cs):Normální formy jednostranných gramatik
Strany:430-434
Sborník:Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3
Konference:Student EEICT 2012
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2012
URL:http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2012/sbornik/03doktorskeprojekty/08informacnisystemy/14-xzemek02.pdf
ISBN:978-80-214-4462-1
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
Klíčová slova
formální jazyky, jednostranné gramatiky s nahodilým kontextem, normální formy
Abstrakt
Tento příspěvek diskutuje normální formy jednostranných gramatik. Obsahuje souhrn existujících normálních forem pro tyto gramatika a zavádí tři nové normální formy. Všechny normální formy jsou platné jak pro jednostranné gramatiky s vymazávacími pravidly, tak bez nich. V závěru příspěvku jsou zmíněny tři otevřené problémy.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Zemek},
   title = {Normal Forms of One-Sided Random Context Grammars},
   pages = {430--434},
   booktitle = {Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume
	3},
   year = {2012},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Brno University of Technology},
   ISBN = {978-80-214-4462-1},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9911}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.198.119.26
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]