Článek ve sborníku konference

KŘOUSTEK Jakub a KOLÁŘ Dušan. Object-File-Format Description Language and Its Usage in Retargetable Decompilation. In: AIP Conference Proceedings. Kos: American Institute of Physics, 2012, s. 466-469. ISBN 978-0-7354-1091-6. ISSN 1551-7616. Dostupné z: http://proceedings.aip.org/resource/2/apcpcs/1479/1/466_1
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Object-File-Format Description Language and Its Usage in Retargetable Decompilation
Název (cs):Návrh jazyka pro popis formátů objektových souborů a jeho využití při rekonfigurovatelném zpětném překladu
Strany:466-469
Sborník:AIP Conference Proceedings
Konference:Symposium on Computer Languages, Implementations and Tools 2012
Místo vydání:Kos, GR
Rok:2012
URL:http://proceedings.aip.org/resource/2/apcpcs/1479/1/466_1
ISBN:978-0-7354-1091-6
Časopis:AIP Conference Proceedings, roč. 1479, č. 1, US
ISSN:1551-7616
DOI:10.1063/1.4756167
Vydavatel:American Institute of Physics
Klíčová slova
konverze objektových formátů, popisný jazyk, formát objektového souboru, dekompilace, Lissom, ELF, PE, COFF, parsing
Anotace
Příspěvek pojednává o možnostech generického popisu formátů objektových souborů. Práce popisuje existující řešení a prezentuje návrh nového popisného jazyka, který je zaměřen na efektivní generování rekonfigurovatelného parseru objektových souborů. Využití navrženého jazyka je ilustrováno na formátu ELF.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jakub K{\v{r}}oustek and Du{\v{s}}an Kol{\'{a}}{\v{r}}},
  title = {Object-File-Format Description Language and Its Usage in
	Retargetable Decompilation},
  pages = {466--469},
  booktitle = {AIP Conference Proceedings},
  journal = {AIP Conference Proceedings},
  volume = {1479},
  number = {1},
  year = {2012},
  location = {Kos, GR},
  publisher = {American Institute of Physics},
  ISBN = {978-0-7354-1091-6},
  ISSN = {1551-7616},
  doi = {10.1063/1.4756167},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9950}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.255.17
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]