Článek v časopise

SAMEK Jan. Multi-contextual Trust Model for Multi-Agent Systems. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2012, roč. 4, č. 1, s. 44-54. ISSN 1338-1237. Dostupné z: http://acmbulletin.fiit.stuba.sk/vol4num1/vol4num1.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Multi-contextual Trust Model for Multi-Agent Systems
Název (cs):Více-kontextový model důvěry pro multi-agentní systémy
Strany:44-54
Kniha:Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia
Místo vydání:SK
Rok:2012
URL:http://acmbulletin.fiit.stuba.sk/vol4num1/vol4num1.pdf
Časopis:Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia, roč. 4, č. 1, Bratislava, SK
ISSN:1338-1237
URL:http://acmbulletin.fiit.stuba.sk/vol4num1/samek.pdf [PDF]
Klíčová slova
důvěra, více-kontextová důvěra, distribuované multi-agentní systémy, HMTC
Anotace
Práce se zabývá problematikou modelování více-kontextové důvěry pro distribuované multi-agentní systémy. Hlavní myšlenka práce je založena na dvou předpokladech: 1) modely důvěry s jedním kontextem jsou pouze speciální případy modelů využívající více-kontextové vlastnosti důvěry. Proto modely s podporou více-kontextovosti jsou obecnější a využitelné pro více aplikací. 2) Ve více-kontextovém prostředí lze nalézt různé kontexty, mezi kterými lze pozorovat vzájemnou vazbu. Tedy jednotlivé kontexty ve více-kontextovém prostředí nejsou vzájemně zcela nezávislé. Pakliže jsme schopni mezi různými kontexty jedné entity nalézt vazbu, jsme schopni i v jisté omezené míře provést odvození z jednoho kontextu na druhý v případě, že je mezi nimi tato vazba. Tomuto odvození říkáme přenesení kontextu. Jednou ze základních vlastností námi navrhovaného modelu je právě definice způsobu jakým je důvěra na základě znalosti v jeden kontext přenesena pomocí vzájemné vazby na kontext druhý. Pro navržený model důvěry byla stanovena unikátní reprezentace hodnoty důvěry pomocí intervalu, která reprezentuje nejen důvěryhodnost entity ale i nejistotu, která je s hodnotou důvěry vždy nějakým způsobem spojena. Význam této intervalové reprezentace byl pro použití s navrženým způsobem vyhodnocování explicitně definován jako míra pravděpodobnosti, se kterou entita provede interakci v daném kontextu s kvalitou ve stanoveném rozsahu. Jako pravděpodobnostní rozložení bylo zvoleno normální rozložení pravděpodobnosti, které je definováno pomocí střední hodnoty a rozptylu. Na základě statistických metod odhadů parametrů normálního rozložení byl navržen robustní způsob odhadu důvěry na základě výsledku interakce mezi entitami v různých kontextech. Tento způsob definuje, spolu s principem vytváření a aplikace událostí v modelu HMTC, postup pro aktualizaci důvěry v jednotlivé kontexty.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Jan Samek},
  title = {Multi-contextual Trust Model for Multi-Agent Systems},
  pages = {44--54},
  booktitle = {Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM
	Slovakia},
  journal = {Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM
	Slovakia},
  volume = {4},
  number = {1},
  year = {2012},
  ISSN = {1338-1237},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9984}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.158.15.97
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]