Conference paper

POTÚČEK, I.. Sledování pohybu objektů v sekvenci snímků. In: Sborník Vysokého učení technického v Brně. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2003, pp. 412-415. ISSN 0542-7462.
Publication language:czech
Original title:Sledování pohybu objektů v sekvenci snímků
Title (en):Tracking tokens in picture sequence
Pages:412-415
Proceedings:Sborník Vysokého učení technického v Brně
Conference:ELECTRICAL ENGINEERING, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 2002
Place:Brno, CZ
Year:2003
Journal:Sborník Vysokého učení technického v Brně, Vol. 2002, No. 1, CZ
ISSN:0542-7462
Publisher:Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT
Keywords
Kalman filter, object tracking, correspondence problem.
Annotation
This work presents approach how to track tokens in picture sequence. It's used only information about object's movement in previous frames.
Abstract
V té to práci se zabývám rozborem problému detekce pohybu v obraze a identifikaci trajektorie pohybujícího se objektu. Jsou zde rozebrány metody používané pro předzpracování obrazu při detekci pohybu a algoritmus pro predikci polohy objektu, použitý pro identifikaci trajektorie pohybujícího se objektu. Sledování objektů je založeno na detekci pohybu v sekvenci snímků, pořízených jednou kamerou. V závěru je proveden návrh implementace Kalmanova filtru pro predikci pohybu bodů v 2D obraze a možnosti optimalizace identifikace trajektorie.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Igor Pot{\'{u}}{\v{c}}ek},
  title = {Sledov{\'{a}}n{\'{i}} pohybu objekt{\r{u}} v
	sekvenci sn{\'{i}}mk{\r{u}}},
  pages = {412--415},
  booktitle = {Sborn{\'{i}}k Vysok{\'{e}}ho u{\v{c}}en{\'{i}}
	technick{\'{e}}ho v Brn{\v{e}}},
  journal = {Sborn{\'{i}}k Vysok{\'{e}}ho u{\v{c}}en{\'{i}}
	technick{\'{e}}ho v Brn{\v{e}}},
  volume = 2002,
 number = 1,
  year = 2003,
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT},
  ISSN = {0542-7462},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=7163}
}

Your IPv4 address: 34.204.169.76
Switch to https