Conference paper

SUMEC, S., POTÚČEK, I. and ZEMČÍK, P.. AUTOMATIC MOBILE MEETING ROOM. In: Proceedings of 3IA'2005 International Conference in Computer Graphics and Artificial Intelligence. Limoges, 2005, pp. 171-177. ISBN 2-914256-07-8.
Publication language:english
Original title:AUTOMATIC MOBILE MEETING ROOM
Title (cs):Automatické mobilní nahrávací zařízení
Pages:171-177
Proceedings:Proceedings of 3IA'2005 International Conference in Computer Graphics and Artificial Intelligence
Conference:The Eighth International Conference on Computer Graphics and Artificial Intelligence
Place:Limoges, FR
Year:2005
ISBN:2-914256-07-8
Keywords
omnidirectional vision, computer graphics, video editting
Annotation
Metody pro zpracování všesměrového obrazu, transformaci tohoto obrazu na panoramatický a metody pro inteligentní střih videa.
Abstract
Článek popisuje metody pro zpracování dat pořízených z mobilního systému pro nahrávání živých jednání. Systém je vybaven všesměrovým snímáním obrazu, který je pak automaticky stříhán pomocí inteligentních algoritmů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Stanislav Sumec and Igor Pot{\'{u}}{\v{c}}ek and
	Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {AUTOMATIC MOBILE MEETING ROOM},
   pages = {171--177},
   booktitle = {Proceedings of 3IA'2005 International Conference in Computer
	Graphics and Artificial Intelligence},
   year = 2005,
   location = {Limoges, FR},
   ISBN = {2-914256-07-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=7731}
}

Your IPv4 address: 34.238.189.171
Switch to https