Technical report

KOŘENEK Jan, KORČEK Pavol and KAŠTIL Jan. Sondy pro monitorování provozu. FIT-TR-2011-09, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2011.
Publication language:czech
Original title:Sondy pro monitorování provozu
Title (en):Traffic monitoring probes
Pages:26
Place:FIT-TR-2011-09, Brno, CZ
Year:2011
Publisher:Faculty of Information Technology BUT
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=9817 [HTML]
Files: 
+Type Name Title Size Last modified
icontr.pdf721 KB2011-12-09 14:17:57
^ Select all
With selected:
Keywords
high-speed probe, NetCOPE, COMBO, mikroprobe, FPGA, design, firmware
Abstract
Technický report se zabývá návrhem vysokorychlostní sondy a mikrosondy, které jsou určeny pro sběr síťových dat v systémech zaměřených na zákonné odposlechy. Vysokorychlostní sonda je určena do sítí velkých ISP s propustnosti v řádech desítek gigabitů, zatímco mikrosonda je navržena pro menší koncové sítě s propustností v řádu jednotek gigabitů. V systémech zaměřených na zákonné odposlechy je nutné zajistit zachycení požadovaného provozu beze ztráty jediného paketu, což klade značné nároky na konstrukci sond. Při návrhu obou sond byla proto použita hardwarová akcelerace filtrace síťového provozu s využitím technologie FPGA. Díky hardwarové akceleraci bude možné dosáhnout nejen zpracování síťového provozu na plné propustnosti linky, ale v případě mikrosondy i malých rozměrů a malé spotřeby zařízení. Návrh architektury vysokorychlostní sondy vychází z vlastností platformy NetCOPE a akcelerační karty COMBO. V případě mikrosondy byla i na základě testu dostupných platforem navržena a vytvořena vlastní hardwarová deska.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Jan Ko{\v{r}}enek and Pavol Kor{\v{c}}ek and Jan
	Ka{\v{s}}til},
   title = {Sondy pro monitorov{\'{a}}n{\'{i}} provozu},
   pages = 26,
   year = 2011,
   location = {FIT-TR-2011-09, Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=9817}
}

Your IPv4 address: 3.226.251.81
Switch to https