Výzkumný záměr

Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti 2007 - 2013

Logo FIT VUT

Výzkumný záměr
je řešen na Fakultě
informačních technologií
VUT v Brně

Výzkumná skupina 1Výzkumná skupina 2Výzkumná skupina 3Výzkumná skupina 4Výzkumná skupina 5Výzkumná skupina 6Výzkumná skupina 7

Kontakt

   Poledňová Pavla
E-mail:  poledna@fit.vutbr.cz
Telefon:  +420 54114-1255
Fax:  +420 54114-1270
Adresa:  Děkanát FIT VUT
 Božetěchova 2
 612 66 Brno