Výzkumný záměr

Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti 2007 - 2013

Logo FIT VUT

Výzkumný záměr
je řešen na Fakultě
informačních technologií
VUT v Brně

Výzkumná skupina 1Výzkumná skupina 2Výzkumná skupina 3Výzkumná skupina 4Výzkumná skupina 5Výzkumná skupina 6Výzkumná skupina 7

Informace o skupině

Zabezpečení informačních systémů proti úmyslným útokům

DC1-VZ

1.1 Analýza a taxonomie útoků

1.2 Výzkum protiopatření

1.3 Metodologie hodnocení bezpečnosti

1.4 Zabezpečení senzorových a mobilních sítí

1.5 Biometrická autentizace