Výzkumný záměr

Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti 2007 - 2013

Logo FIT VUT

Výzkumný záměr
je řešen na Fakultě
informačních technologií
VUT v Brně

Výzkumná skupina 1Výzkumná skupina 2Výzkumná skupina 3Výzkumná skupina 4Výzkumná skupina 5Výzkumná skupina 6Výzkumná skupina 7

Zabezpečení informačních systémů proti úmyslným útokům

Cílem skupiny je výzkum úmyslných útoků na bezpečnost informačních systémů, včetně distribuovaných a mobilních, a návrh odpovídajících protiopatření, zejména z oblasti aplikované kryptografie, bezpečného hardware a biometrické autentizace.

Výzkum sleduje zejména tyto směry: (a) výzkum útoků na moderní informační systémy a hledání odpovídajících protiopatření, včetně výzkumu metod hodnocení bezpečnosti jednotlivých komponent a vynucování bezpečnostní politiky v decentralizovaných systémech pomocí mechanismů založených na reputaci, (b) bezpečnost v rozsáhlých distribuovaných systémech na platformách s omezenou výkonností a (c) základní výzkum v oblasti biometrických technologií a jejich aplikace pro autentizaci a identifikaci uživatelů. Uvedený výzkum je možné rozčlenit na následující fáze: