Výzkumný záměr

Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti 2007 - 2013

Logo FIT VUT

Výzkumný záměr
je řešen na Fakultě
informačních technologií
VUT v Brně

Výzkumná skupina 1Výzkumná skupina 2Výzkumná skupina 3Výzkumná skupina 4Výzkumná skupina 5Výzkumná skupina 6Výzkumná skupina 7

Řešitelé skupiny [Zabezpečení informačních systémů proti úmyslným útokům]

Dittrich Petr, Ing., Ph.D.
http://www.fit.vutbr.cz/~idittrich/
UPGM FIT VUT

Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
http://www.fit.vutbr.cz/~drahan/
člen
UITS FIT VUT

Hájek Josef, Ing., Ph.D.
http://www.fit.vutbr.cz/~ihajek/
UITS FIT VUT

Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
http://www.fit.vutbr.cz/~hanacek/
vedoucí
UITS FIT VUT

Henzl Martin, Ing. Mgr.
http://www.fit.vutbr.cz/~ihenzl/
UITS FIT VUT

Malinka Kamil, Mgr., Ph.D.
http://www.fit.vutbr.cz/~malinka/
UITS FIT VUT

Nagy Jan, Ing.
http://www.fit.vutbr.cz/~inagy/
UITS FIT VUT

Orság Filip, Ing., Ph.D.
http://www.fit.vutbr.cz/~orsag/
člen
UITS FIT VUT