Výzkumný záměr

Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti 2007 - 2013

Logo FIT VUT

Výzkumný záměr
je řešen na Fakultě
informačních technologií
VUT v Brně

Výzkumná skupina 1Výzkumná skupina 2Výzkumná skupina 3Výzkumná skupina 4Výzkumná skupina 5Výzkumná skupina 6Výzkumná skupina 7

Získávání znalostí z dat

Skupina rozvíjí stávající a hledá nové techniky a algoritmy pro získávání znalostí zejména ze složitých dat. Zaměřuje se hlavně na video data, elektronické dokumenty na WWW, XML data a biologická data. Rozvíjí rovněž pokročilé techniky analýzy dat v datových skladech. Výzkum v těchto oblastech se soustřeďuje zejména na následující témata:

Důraz je kladen rovněž na experimentální ověření a vyhodnocení vlastností navržených metod a algoritmů.