Výzkumný záměr

Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti 2007 - 2013

Logo FIT VUT

Výzkumný záměr
je řešen na Fakultě
informačních technologií
VUT v Brně

Výzkumná skupina 1Výzkumná skupina 2Výzkumná skupina 3Výzkumná skupina 4Výzkumná skupina 5Výzkumná skupina 6Výzkumná skupina 7

Rozpoznávání, vyhledání a sledování objektů

Výzkumná skupina pro Výzkumný záměr: Jejím cílem je zkoumat metody analýzy rastrového obrazu se zaměřením na rozpoznávání, vyhledávání a sledování objektů, zpracování videosekvencí a multimodální zpracování audio/video sekvencí, zpracování 3D scén a akcelerace zpracování obrazu prostřednictvím programovatelného hardware.