Výzkumný záměr

Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti 2007 - 2013

Logo FIT VUT

Výzkumný záměr
je řešen na Fakultě
informačních technologií
VUT v Brně

Výzkumná skupina 1Výzkumná skupina 2Výzkumná skupina 3Výzkumná skupina 4Výzkumná skupina 5Výzkumná skupina 6Výzkumná skupina 7

Bezpečné a spolehlivé síťové architektury

Výzkumná skupina pro Výzkumný záměr: Jejím cílem je navrhnout, specifikovat a prototypovat aplikačně orientované architektury, prvky a protokoly počítačových sítí, sítí vestavěných systémů a propojovacích sítí včetně sítí na čipu a dokázat nebo ověřit jejich vlastnosti zahrnující i odolnost proti poruchám, bezpečnost a kvalitu poskytovaných služeb.