Výzkumný záměr

Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti 2007 - 2013

Logo FIT VUT

Výzkumný záměr
je řešen na Fakultě
informačních technologií
VUT v Brně

Výzkumná skupina 1Výzkumná skupina 2Výzkumná skupina 3Výzkumná skupina 4Výzkumná skupina 5Výzkumná skupina 6Výzkumná skupina 7

Rozpoznání a analýza přirozených jazyků

Výzkumná skupina pro Výzkumný záměr: Jejím cílem je navrhnout, specifikovat a zkoumat statistické a gramatické modely s cílem využít je pro detekci a následnou extrakci definované informace z databáze nebo proudu řečových a textových dat.