Výzkumný záměr

Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti 2007 - 2013

Logo FIT VUT

Výzkumný záměr
je řešen na Fakultě
informačních technologií
VUT v Brně

Výzkumná skupina 1Výzkumná skupina 2Výzkumná skupina 3Výzkumná skupina 4Výzkumná skupina 5Výzkumná skupina 6Výzkumná skupina 7

Spolehlivé a adaptivní obvodové architektury

Výzkumná skupina pro Výzkumný záměr: Jejím cílem je navrhnout, simulovat, implementovat a ověřit aplikačně-specifické obvodové architektury použitelné pro aplikace, ve kterých je vyžadován určitý stupeň spolehlivosti, bezpečnosti a adaptace při výskytu chyby či změně specifikace nebo prostředí, ve kterém pracují.