Výzkumný záměr

Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti 2007 - 2013

Logo FIT VUT

Výzkumný záměr
je řešen na Fakultě
informačních technologií
VUT v Brně

Výzkumná skupina 1Výzkumná skupina 2Výzkumná skupina 3Výzkumná skupina 4Výzkumná skupina 5Výzkumná skupina 6Výzkumná skupina 7

Výzkumné skupiny

  1. Zabezpečení informačních systémů proti úmyslným útokům
  2. Získávání znalostí z dat
  3. Rozpoznávání, vyhledání a sledování objektů
  4. Bezpečné a spolehlivé síťové architektury
  5. Rozpoznání a analýza přirozených jazyků
  6. Spolehlivé a adaptivní obvodové architektury
  7. Formální verifikace a simulace pro tvorbu bezpečných systémů