Závěrečné práce

Odevzdané práce

Vlastní zadání BP/DP

Má-li student vlastní téma, které by rád řešil v rámci vypracování závěrečné práce pod vedením akademického pracovníka, je nutné, aby si našel odborně relevantního akademického vedoucího, se kterým bude své téma konzultovat.

Akademický vedoucí odpovídá za:

  • odbornou i akademickou kvalitu vypsaného zadání,
  • student se řešením tématu naučí nové a aktuální znalosti,
  • zadání má tvůrčí potenciál.
Vlastní téma může být inspirováno požadavky či problémy z praxe. V případě rizika, že by mohlo při řešení dojít k zneužití veřejných prostředků (insfrastruktury FIT VUT v Brně, např. laboratoře, výpočetní cluster, apod.) pro komerční sféru, je vhodné toto konzultovat s proděkanem pro vnější vztahy.

Kontaktní osoby pro firemní zadání diplomových a bakalářských prací

Vaše IPv4 adresa: 54.81.45.122
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]