Bakalářské práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Internetový portál pro obchod s lokálními potravinami

Ak.rok:2014/2015
Student:Buba Vojtěch
Vedoucí:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.
Oponent:Klicnar Lukáš, Ing.
Ústav:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Obor studia:Informační technologie - BIT (Bc.)
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka C
Datum:2015-06-17
Soubory:
Klíčová slova
Uživatelské rozhraní, geolokace, lokální potraviny, geolokační výpočty 
Abstrakt
Cílem této práce je návrh uživatelského rozhraní pro zprostředkováni prodeje lokálních potravin. Tento problém je řešen vytvořením webové služby založené na geolokaci a patřičného uživatelského rozhraní. Vytvořené řešení díky geolokaci přináší uživateli jednoduché vyhledání prodejců a jejich produktů. Dle provedeného testování rozhraní úspěšně plní svou funkci a jeho použití je pro uživatele bezproblémové. Tato práce je především implementačního charakteru. Hlavním přínosem je vytvořené rozhraní, která dokáže pomoci s rozšířením prodeje lokálních potravin. 
Citace ISO 690
BUBA, Vojtěch. Internetový portál pro obchod s lokálními potravinami. Brno, 2015. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=15099. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-17. Vedoucí práce Beran Vítězslav.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Vojt{\v{e}}ch Buba},
  type = {Bakal{\'{a}}{\v{r}}sk{\'{a}} pr{\'{a}}ce},
  title = {Internetov{\'{y}} port{\'{a}}l pro obchod s
	lok{\'{a}}ln{\'{i}}mi potravinami},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2015},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=15099}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.22.118.242
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]