Bakalářské práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Aplikace pro hodnocení kvality pokrmů na iOS

Ak.rok:2014/2015
Student:Bobák Petr
Vedoucí:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.
Oponent:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Ústav:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Obor studia:Informační technologie - BIT (Bc.)
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka A
Datum:2015-06-17
Klíčová slova
Apple, Cocoa Touch, Interface Builder, iOS, iPhone, polohové služby, notifikace, pokrm, Objective-C 2.0, Storyboard, testování, uživatelské rozhraní, Xcode
Abstrakt
V této práci se zabývám tvorbou aplikace pro mobilní platformu iOS, která je součástí studentského projektu zabývajícího se hodnocením kvality pokrmů ve stravovacích zařízeních. Popisuji cestu aplikace od návrhu přes implementaci uživatelského rozhraní a aplikační logiky až po závěrečné testování na skupině uživatelů. Předně se zabývám návrhem rozhraní a jeho testováním. Při návrhu a vývoji jsem postupoval podle metodiky prototypování, se kterou čtenáře také seznamuji. Výsledná aplikace mimo jiné poskytuje uživateli efektivní přístup k hodnocení a komentářům jednotlivých pokrmů, dále je umožňuje vytvářet, hodnotit, komentovat či přidávat další užitečné informace. Uživatelské rozhraní respektuje prostředí a situaci tak, aby byl uživatel co nejméně zatížen a zdržován aktivním používáním aplikace. Čtenáři tato práce přináší aktuální pohled na vývoj mobilních aplikací, jejichž trh v posledních letech prudce roste.
Citace ISO 690
BOBÁK, Petr. Aplikace pro hodnocení kvality pokrmů na iOS. Brno, 2015. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-17. Vedoucí práce Beran Vítězslav.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Petr Bob{\'{a}}k},
  type = {Bakal{\'{a}}{\v{r}}sk{\'{a}} pr{\'{a}}ce},
  title = {Aplikace pro hodnocen{\'{i}} kvality pokrm{\r{u}}
	na iOS},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2015},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=16040}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.22.118.242
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]